Brändö missionskrets

ti 3.12 kl. 13.00

Brändö församlingsgård

Varierande program med bland annat andakt, diskussion, högläsning, handarbete, servering och fri samvaro.

Missionsgrupperna (missionskretsarna) samlas regelbundet varje eller varannan vecka under terminerna. Programmet varierar men innehåller ofta andakt, diskussion, högläsning, handarbete, servering och fri samvaro. Missionssekreteraren förmedlar information om församlingens missionsprojekt till grupperna och besöker grupperna varje termin. Missionsgrupperna stöder missionsprojekten på olika sätt. Varje grupp har en egen kontaktperson. Du kan också få kontakt med grupperna via missionssekreteraren.

Ledare för gruppen är Ulla Borgar 050 020 1642. Missionssekreterare Martin Sandberg 044 480 8370 / martin.sandberg@evl.fi kan också svara på eventuella frågor. Välkommen!


Arrangör

Vasa svenska församling

missionssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Se också

lö 19.10 kl. 18.00 -19.30

Skolhusgatan 26-28

Missionsafton

Välkommen på en kväll i missionens tecken! Denna gång har vi besök från Tanzania!
sö 20.10 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Mångkulturell högmässa

Gudstjänst med nattvard. Vi hör inslag på flera språk.
må 21.10 kl. 12.00 -13.45

Skolhusgatan 26-28

Kyrkobröderna

Lunch och föredrag för män