Tvåspråkig gudstjänst

fr 6.12 kl. 10.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar självständighetsdagen tillsammans med finska församlingen

Janne Hänninen, Arto Lehtineva, Monica Heikius, Lottakören, dir. Valtteri Tuomisto, Solf blåsorkester, dir. Asko Hiipakka.

Efteråt kransnedläggning vid hjältegravarna.

Tema: Välsigna och bevara vårt land
Kollekt för det andliga arbetet bland krigsveteranerna.

Ingen gudstjänst kl. 13!


Se också

to 23.1 kl. 13.00

Hemgårdens matsal

Andakt med kaffegemenskap

Andakt med kaffegemenskap och sångstund.
sö 26.1 kl. 10.00

Sundom kyrka

Babykyrka

De allra minsta barnens gudstjänstform!
sö 26.1 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard!