De vackraste julsångerna

lö 7.12 kl. 18.00
Trefaldighetskyrkan

Sjung och gör gott!

Vasa kyrkokör, dir. Dan Andersson, Vasa bygdekör, dir. Pia Ahonen-Erickson, Monica Heikius, Patrik Vidjeskog, kompband, Piritta Pitkämäki Ihatsu.
Dansuppträdande till Himlen i min famn, koreografi Rebecka Lindblom. Andakt Hanna Jern.

På de vackraste julsångerna upptas kollekt för Finska Missionssällskapet som arbetar för att ge barn i u-länder utbildning, hälsovård och trygghet.


Arrangör

Vasa svenska församling