Festival of Nine Lessons and Carols

sö 8.12 kl. 13.00

Worship Service in English.

Festival of Nine Lessons and Carols. Christmas in near! Welcome carolling with us! Worship and fellowship.

Janne Hänninen, Patrik Vidjeskog.


sekreterare för invandrararbetet
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Se också

sö 26.1 kl. 10.00

Sundom kyrka

Babykyrka

De allra minsta barnens gudstjänstform!
sö 26.1 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard!
sö 26.1 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard!