Högmässa

sö 8.12 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Hanna Jern
Kantor: Monica Heikius

Tema: Din konung kommer i härlighet
Kollekt för att lansera Universal Day of Prayer for Studentsi Svenskfinland. Finlands Kristna Studentförbund SKY-FKS


Arrangör

Vasa svenska församling