Högmässa

sö 8.12 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Hänninen Janne
Kantor: Vidjeskog Patrik

Tema: Din konung kommer i härlighet
Kollekt för att lansera Universal Day of Prayer for Studentsi Svenskfinland. Finlands Kristna Studentförbund SKY-FKS


Arrangör

Vasa svenska församling

Se också

to 17.10 kl. 9.00

Trefaldighetskyrkan

Pilgrimsmässa

Veckogudstjänst med nattvard.
to 17.10 kl. 13.00

Hemgården i Sundom

Andakt

Andakt med kaffegemenskap och sångstund
sö 20.10 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard. Gästpredikant från Tanzania.