Stilla stund för barn som dött i förtid

ti 10.12 kl. 18.00
Stilla rummet vid Vasa centralsjukhus

Ett tillfälle där du kan behandla sorgen och känslorna som hör ihop med barnet du förlorat.

Stilla stunden är en stund där föräldrar får ge sorgen utrymme. Stunden består av stilla musik och ljuständning. Det blir dikt- och bibelläsning samt bön. Efter en kort inledning finns möjlighet till diskussion.

Stilla stund till minne av barn som dött i samband med förlossningen eller som följd av missfall hålls tre gånger per år. Nästa gång är den 15.8. kl. 18 och den sista gången i år den 10.12.

Tillfällena är tvåspråkiga. Deltagarna samlas nära infon innanför sjukhusets huvudingång.

Tilläggsuppgifter:

Rose-Maj Friman, sjukhuspräst
040 575 6871
rose-maj.friman@vshp.fi