Högmässa

sö 15.12 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Strömbäck Patrica
Kantor: Andersson Dan

Tema: Bered väg för konungen
Kollekt: För att stöda och samordna det kristna missbrukarvårdsarbetet och det drogförebyggande arbetet i Svenskfinland, KRAN r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling