Högmässa

sö 22.12 kl. 11.00
Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Lundström Anders
Kantor: Vidjeskog Patrik

Kyrkkaffe

Tema: Herrens födelse är nära
Kollekt: Församlingens missionsprojekt


Arrangör

Vasa svenska församling