Högmässa

sö 22.12 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Jern Hanna
Kantor: Vidjeskog Patrik

Tema: Herrens födelse är nära
Kollekt till Mathjälp Vasa


Arrangör

Vasa svenska församling