Högmässa

sö 29.12 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Hanna Jern, Monica Heikius

Tema: Den heliga familjen
Kollekt för föreningen Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling