Högmässa

sö 5.1 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Jern Hanna, Andersson Dan

Tema: I Guds hus
Kollekt: För Retreatstiftelsen Snoan


Arrangör

Vasa svenska församling

tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa