Högmässa

må 6.1 kl. 10.00
Sundom kyrka

Vi firar gudsjtänst med nattvard!

Lindblom Malin, Heikius Monica, Sundomkören.

Efteråt kyrkkaffe.

Tema: Jesus, världens ljus
Kollekt: För församlingsarbete i olika länder, Finska Missionssällskapet r.f.,


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Tag kontakt

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Vasa svenska församlings Rättvis handel kontaktperson.