Högmässa med välsignelse av nyanställda

må 6.1 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Hänninen Janne, Andersson Dan

Tema: Jesus, världens ljus
Kollekt: För församlingsarbete i olika länder, Finska Missionssällskapet r.f.,


Arrangör

Vasa svenska församling

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa