Högmässa

sö 12.1 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Hanna Jern, Dan Andersson

Tema: Dopets gåva
Kollekt: För att stöda Förbundet Kristen Skolungdoms rådgivningstjänst för ungdomar på internet, frågaprästen.fi. Förbundet Kristen Skolungdom r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa