Högmässa

sö 19.1 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Patrica Strömbäck, Monica Heikius

Tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
Kollekt: För församlingens missionsarbete i Senegal


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst