Högmässa

sö 19.1 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Patrica Strömbäck, Monica Heikius

Tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
Kollekt: För församlingens missionsarbete i Senegal


Arrangör

Vasa svenska församling

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst

Se också

on 29.1 kl. 18.15

Trefaldighetskyrkan

Berörd av ordet

Vi läser Bibeln tillsammans.
on 29.1 kl. 19.30

Trefaldighetskyrkan

Kvällsbön

Completorium - dagens sista bönestund före nattens vila.
sö 2.2 kl. 10.00

Sundom kyrka

Högmässa med GA-start

Gemensamt Ansvar insamlingen öppnas i samband med högmässan.