Babykyrka

sö 26.1 kl. 10.00
Sundom kyrka

De allra minsta barnens gudstjänstform!

Till babykyrkan inbjuds speciellt alla barn som döpts året innan. Vi tänder barnens dopljus (kom ihåg att ta med dopljuset!) och alla barn blir välsignade framme i kyrkan.
I babykyrkan sjungs de allra enklaste baby-gungsångerna. Babysarna får en egen liten bokgåva från församlingen och vi äter kalastårta eller barnmatsburk (om man är riktigt liten) efteråt.
Malin Lindblom, Monica Heikius, barnledare

I Sundom kyrka finns ett eget dopträd, i vilket hängs ett löv för varje barn som döps i Sundom kapellförsamling. På lövet står barnets förnamn och dopdatum. Dopträdet töms på duvor en gång i året när församlingen firar Babykyrka. I Babykyrkan uppmärksammas de barn som döpts under föregående år och familjen får då ta hem lövet.

Tema: Jesus väcker tro
Kollekt: För lekmannautbildning i församlingarna och ledarskapsutbildning för ungdomar. Lärkkullastiftelsen.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Tag kontakt

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom