Högmässa

sö 26.1 kl. 11.00
Dragnäsbäcks kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Janne Hänninen, Dan Andersson.

Efteråt kyrkkaffe.

Tema: Jesus väcker tro
Kollekt: För lekmannautbildning i församlingarna och ledarskapsutbildning för ungdomar. Lärkkullastiftelsen.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

kaplan, Dragnäsbäck-Gerby distrikt
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa