Högmässa

sö 26.1 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Janne Hänninen, Patrik Vidjeskog

Tema: Jesus väcker tro
Kollekt: För lekmannautbildning i församlingarna och ledarskapsutbildning för ungdomar. Lärkkullastiftelsen.


Arrangör

Vasa svenska församling

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa