Sunday Service

sö 26.1 kl. 13.00

Brändö kyrka

Worship in English!

Ville Haapamäki.

Refreshments afterwards.


sekreterare för invandrararbetet
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Se också

sö 26.1 kl. 10.00

Sundom kyrka

Babykyrka

De allra minsta barnens gudstjänstform!
sö 26.1 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard!
sö 26.1 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard!