Lekmannagudstjänst

sö 2.2 kl. 18.00
Dragnäsbäcks kyrka

Gudstjänst med frivilliga!

Kyrkkaffe efteråt.


Arrangör

Sundom