Babykyrka

sö 9.2 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

De allra m insta barnens gudstjänstform!

Till babykyrkan inbjuds speciellt alla barn som döpts året innan. Vi tänder barnens dopljus (kom ihåg att ta med dopljuset!) och alla barn blir välsignade framme i kyrkan.I babykyrkan sjungs de allra enklaste baby-gungsångerna. Babysarna får en egen liten bokgåva från församlingen och vi äter kalastårta eller barnmatsburk (om man är riktigt liten) efteråt.

Mikael Forslund, Dan Andersson, barnledare

I Trefaldighetskyrkan finns ett dopträd. I dopträdet hängs en duva för varje barn som döps i Vasa svenska församling. Duvorna symboliserar fred, dopet och Den Helige Anden och duvans vita färg symboliserar oskuld och renhet. Trädet symboliserar församlingen. I Babykyrkan uppmärksammas de barn som döpts under föregående år och familjen får då ta hem duvan. De familjer som inte har möjlighet att närvara vid Babykyrkan kan hämta duvan från pastorskansliet.

Tema: Den oförtjänta nåden
Kollekt: För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt