Högmässa

sö 9.2 kl. 11.00
Dragnäsbäcks kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Hänninen Janne
Vidjeskog Patrik

Efteråt kyrkkaffe.

Tema: Den oförtjänta nåden
Kollekt: För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa