Karakaffe

on 12.2 kl. 18.00

Sundom prästgård

Karakaffe för män i alla åldrar. Kaffe och diskussion.

Samtal kring kaffekoppen. Välkommen med!

Vi träffas:
15.1 Talentens kraft (boktitel). Morgondagens utmaningar och möjligheter för
våra kyrkor
29.1Vi välkomnar 2020-talet men vad för den med sig? Morgondagens
megatrender o utmaningar.
12.2 Behövs ikigai, dvs upplevelsen av att tillvaron bör vara meningsfull?
26.2 Våra stora helger firas med att blanda ihop religion, tradition, folktro,
vidskepelse o marknadskrafter. Vi smakar på detta mix.
11.3 Vår land och vår morgondag behöver mer barn. Varför minskar viljan att
föda barn i Finland?
25.3 Det upplevda yttre trycket ger dagens växande generation ofta ett inre tryck
som kan ge ohälsa.
8.4 Ingen samling
22.4
6.5


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Se också

ti 28.1 kl. 11.30

Dragnäsbäcks kyrka

Vi äter tillsammans

Lunch till självkostnadspris.
ti 28.1 kl. 13.00

Roparnäs kyrka

Roparnäs missions- och pensionärskrets

Gemenskap kring kaffebordet, andakt, sång, diskussioner och inbjudna gäster.
ti 28.1 kl. 13.00

Brändö församlingsgård

Brändö missionskrets

Varierande program med bland annat andakt, diskussion, högläsning, handarbete, servering och fri samvaro.