Samtalsdag

lö 15.2 kl. 10.00
Alskathemmet

Ett gott samtal präglat av öppenhet, lyssnande, respekt och ibland - tystnad

Temat för samtalet är: Att vara det vi är - Guds avbilder.

Kanske kan Mustafas ord till sin förvirrade son Simba i filmen om Lejonkungen vara något av en utgångspunkt för samtalet. Mustafa säger till Simba: Du är mer än vad du blivit.

Dagen, som leds av Gunnar Särs och Li Ollil-Nylund, inrymmer också två liturgiska bönestunder, lunch och kaffe.
Pris: 15 euro.
Anmälan senast 7.2 till pastorskansliet, tfn 06 326 1309.


Arrangör

Vasa svenska församling