Högmässa

sö 16.2 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Strömbäck Patrica
Vidjeskog Patrik
Pitkämäki Ihatsu Piritta

Efteråt kyrkkaffe

Tema: Sådden av Guds ord
Kollekt: För vänförsamlingsarbete, vänförsamlingen Mazimbu, Morogoro, Tanzania


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst