Håll om mig - Känslofokuserad parrelationskurs

ti 18.2 kl. 17.30 – 19.30

Familjeråsdgivningsbyrån

Kurs för par som vill förbättra sin känslokontakt och öka förståelsen för det egna parförhållandet.

Sju par tas emot till kursen. Paren förväntas delta i alla kurstillfällen samt förbinder sig att delta hela processen. Varje par kommer i huvudsak att föra diskussioner med den egna partnern.

Kursen hålls i familjerådgivningens utrymmen på Skolhusgatan 26 lördag 11.1 kl. 10-15 samt tisdagarna 21.1, 4.2, 18.2 och 3.3 kl. 17.30-19.30.

Kursen är avgiftsfri men för servering uppbärs en avgift på 20 euro/familj. Vid behov försöker vi ordna eget program för barnen.

Kursen leds av Siv Jern och Maija-Liisa Byskata. Mera information fås av Siv Jern via e-post siv.jern@evl.fi eller tfn 044 480 8492.

Under kursen går vi igenom följande teman:
- Förståelse av anknytning och kärlek
- När kontakten bryts - destruktiva diskussioner
- Att känna igen ömma punkter
- Att återskapa en trygg kontakt, skapa ny tillit
- Att stärka känslokontakten med hjälp av närhet och beröring.

Anmälan 2.12-3.1 via www.vasasvenskaforsamling.fi
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

familjerådgivare
Familjerådgivningsbyrån, Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa