Gerby missionskrets.

on 19.2 kl. 14.00
Gerby bystuga

Gemenskap och program,

Varierande program med bland annat andakt, diskussion, högläsning, handarbete, servering och fri samvaro.


Tag kontakt