Högmässa

sö 23.2 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Forslund Mikael
Heikius Monica

Tema: Guds kärleks offerväg
Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp


Arrangör

Vasa svenska församling