Kvällsmässa

sö 23.2 kl. 18.00
Sundom kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Strömbäck Patrica
Heikius Monica

Tema: Guds kärleks offerväg
Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst