Kvällsmässa

sö 23.2 kl. 18.00

Sundom kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Strömbäck Patrica
Heikius Monica

Tema: Guds kärleks offerväg
Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst

Se också

to 20.2 kl. 13.00

Hemgårdens matsal

Andakt med kaffegemenskap

Andakt med kaffegemenskap och sångstund.
sö 23.2 kl. 13.00

Brändö kyrka

Sunday Service

Worship in English!
sö 23.2 kl. 13.00

Trefaldighetskyrkan

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard!