Högmässa

sö 1.3 kl. 10.00
Sundom kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Lindblom Malin
Andersson Dan

Kyrkkaffe efteråt.

Tema: Jesus segrar över frestelserna
Kollekt: För att stöda och samordna det kristna missbrukarvårdsarbetet och det drogförebyggande arbetet i Svenskfinland, KRAN r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling