Högmässa

sö 1.3 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Strömbäck Patrica
Vidjeskog Patrik

Tema: Jesus segrar över frestelserna
Kollekt: För Kyrkans Central för det svenska arbetet, för andaktsprogrammen i radio och TV


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst