Högmässa

sö 8.3 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard! Vill du öva psalmerna och mässmelodierna kom redan kl. 12.30.

Hänninen Janne
Andersson Dan

Tema: Bön och tro
Kollekt: För kristet arbete bland barn i församlingarna i Borgå stift. Församlingsförbundet r.f


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa