Högmässa

sö 8.3 kl. 11.00
Dragnäsbäcks kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Lundström Anders
Andersson Dan

Efteråt kyrkkaffe.

Tema: Bön och tro
Kollekt: För kristet arbete bland barn i församlingarna i Borgå stift. Församlingsförbundet r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

kaplan, Dragnäsbäck-Gerby distrikt
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa