Gudstjänst

sö 15.3 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst.

Hänninen Janne
Vidjeskog Patrik

Tema: Jesus segrar över ondskans makter
Kollekt: För Domkapitlet i Borgå stift, för avlöning av assistenter till handikappade konfirmander


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa