Högmässa

sö 29.3 kl. 10.00
Sundom kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Lindblom Malin
Andersson Dan

Lidandets söndag
Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom