Högmässa

sö 29.3 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Jern Hanna
Heikius Monica

Kyrkkaffe efteråt.

Tema: Lidandets söndag
Kollekt: För församlingens missionsarbete i Senegal


Arrangör

Vasa svenska församling

tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa