Strömmad gudstjänst från Trefaldighetskyrkan

sö 29.3 kl. 13.00 - sö 29.3 kl. 14.00
Trefaldighetskyrkans altare med tre altartavlor. Den liturgiska färgen på altarkläderna är lila.
Trefaldighetskyrkan

Delta i gudstjänsten via Radio Vaasa eller Vasa svenska församlings Youtubekanal.

Gudstjänsten sänds

  • i Radio Vaasa
  • i församlingens Youtubekanal
  • i Sundom TV kanalplats 951

Ratta in 99,5 på radion eller lyssna via webbradion.

Gudstjänsten sparas på Youtubekanalen så du kan se den senare också.
 

Tema

Det är femte söndagen i fastan – Judica och söndagens tema är Lidandets söndag.

Vi sjunger psalmerna

  • 87
  • 844: verserna 1–3 och 9
  • 84
  • 920

Du kan söka upp psalmerna i förväg i din psalmbok eller via webben.

Medverkande

Liturg: Patrica Strömbäck
Dialogpredikan: Patrica Strömbäck och Piritta Pitkämäki Ihatsu
Organist: Patrik Vidjeskog
Kantor: Monica Heikius
Cellist: Tuomas Roos

I gudstjänsten framförs följande stycken på cello:

J.S. Bach: Arioso
G. Fauré: Aprés un Rêve
J.S. Bach: Air

Kollekt

Kollekt för Finska Missionssällskapet.

MobilePay nummer: 79436

Textmeddelande till nummer: 16155
Skriv GÅVA5 om du vill ge 5 euro.
Skriv GÅVA10 om du vill ge 10 euro.

Bankkontonummer: FI38 8000 1400 1611 30
Mottagare: Finska Missionssällskapet

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020–31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2019/6111 för 2020, beviljat 13.8.2019 av Ålands Landskapsregering. 
 

Efter gudstjänsten

Inga deltagare i gudstjänsten i kyrkan. Efteråt kl. 14–16 finns möjlighet att komma till Trefaldighetskyrkan och stilla sig, be eller samtala med Patrica, Patrik eller Monica. Det finns också möjlighet för enskild nattvard.

Vi får vara max 10 personer inne i kyrkan på en gång, så du måste kanske vänta på din tur.


församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst