Stilla dig i kyrkan

sö 5.4 kl. 14.00 - sö 5.4 kl. 16.00
Trefaldighetskyrkans altare med tre altartavlor. Altarduken har den vita liturgiska färgen.
Trefaldighetskyrkan

Kom in och stilla dig, be eller samtala med någon av våra anställda. Det finns möjlighet till enskild nattvard.

Kom till kyrkan och stilla dig, be eller samtala med någon av våra anställda. Patrica Strömbäck och Dan Andersson är på plats.

Det finns möjlighet till enskild nattvard. 

I kyrkan får vistas max 10 personer per gång så du måste kanske vänta på din tur.