Aktläsning på Youtube

on 8.4 kl. 18.00
Trefaldighetskyrkans altare med tre altartavlor. Den liturgiska färgen på altarkläderna är lila.
Trefaldighetskyrkan

Bandad aktläsning från Trefaldighetskyrkan som strömmas på Youtube.

Andakten sänds

Gudstjänsten sparas på Youtubekanalen så du kan se den senare också.

Medverkande

Janne Hänninen, Olle Victorzon, textläsare, Monica Heikius, Irene Heikius, violin, Josefina Blomberg, violin, Sara Heikius, cello, Mari Renvall.

Psalm

Vi sjunger psalm nummer 79.

Du kan söka upp psalmen i förväg i din psalmbok eller via webben.


Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa