Berörd av ordet

on 8.4 kl. 18.15

Berörd av ordet Trefaldighetskyrkan

Vi läser Bibeln tillsammans.

I bibelstudiegruppen Berörd av Ordet låter vi Bibeln komma till tals. Bibeln används inte som facit utan var och en mediterar över texterna på sitt sätt. Om man känner för det kan man dela något av det man upplevt i slutet av varje tillfälle, men det är valbart. Ingens åsikter kommer heller att ifrågasättas.
Metoden heter Lectio Divina och går ut på att man läser bibeln för att upptäcka och förstå det Guds tilltal som Bibeln de facto är.

Kvällen avslutas kl. 19.30 med församlingens kvällsbön.

Ledare:
Hanna Jern, 044 480 8327
Gunnar Särs, 045 195 5645


Se också

on 29.1 kl. 11.30

Skolhusgatan 26-28

Pensionärslunch

Lunch, kort program och gemenskap.
on 29.1 kl. 18.00

Sundom prästgård

Karakaffe

Karakaffe för män i alla åldrar. Kaffe och diskussion.
on 29.1 kl. 18.15

Trefaldighetskyrkan

Berörd av ordet

Vi läser Bibeln tillsammans.