Gerby missionskrets

on 15.4 kl. 14.00

Gerby bystuga

Gemenskap och program.

Varierande program med bland annat andakt, diskussion, högläsning, handarbete, servering och fri samvaro.


Se också

on 29.1 kl. 11.30

Skolhusgatan 26-28

Pensionärslunch

Lunch, kort program och gemenskap.
on 29.1 kl. 18.00

Sundom prästgård

Karakaffe

Karakaffe för män i alla åldrar. Kaffe och diskussion.
on 29.1 kl. 18.15

Trefaldighetskyrkan

Berörd av ordet

Vi läser Bibeln tillsammans.