Strömmad gudstjänst från Trefaldighetskyrkan

sö 19.4 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkans altare med tre altartavlor. Den liturgiska färgen på altarkläderna är vit.
Trefaldighetskyrkan

Gudstjänsten strömmas på församlingens Youtubekanal och i Sundom tv på kanalplats 951.

 

Tema

Uppståndelsens vittnen.

Medverkande

Lirug och predikan: Mikael Forslund
Kantor: Patrik Videjskog

Psalmer

 

Kollekt

Kollekt för församlingens missionärer tas upp via Finska Missionssällskapet.

Inbetalning via MobilePay: 

  • 33472

Inbetalning via bankkontonummer: 

  • FI38 8000 1400 1611 30


Vasa svenska församlings referensnummer är: 

  • 4 074769 002222 560

 

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020–31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen. De insamlade medlen används under åren 2020–2022 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

Kyrkan är öppen

Trefaldighetskyrkan är öppen på söndagar kl. 11–13 och 14–16 ifall du vill gå in och stilla dig, be eller samtala med någon anställd i församlingen.


Tag kontakt