Kvällsbön

on 22.4 kl. 19.30
Trefaldighetskyrkan

Completorium - dagens sista bönestund före nattens vila.

Kvällsbönen innehåller liksom övriga sk. Tide-böner: psaltarpsalm, sång, kort textläsning och bön.


tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa