Psalmafton

lö 9.5 kl. 18.00
Trefaldighetskyrkan

Församlingens körer uppträder. Kollekt för Gemensamt Ansvar-insamlingen.

Vasa kyrkokör och Sundomkören medverkar.

20 % av de insamlade medlen går till ett projekt till stöd för föräldraskapet, där aktörerna är Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf, två riksomfattande organisationer specialiserade på att stödja barn, unga och familjer. Genom projektet stärks föräldraskapet och relationen mellan barn och förälder genom tröskelfritt stöd och genom att göra saker tillsammans hemma, i skolan och inom ramen för hobbyaktiviteter. En särskild fokusgrupp är familjer med barn i lågstadieåldern.

20 % av insamlingsintäkterna används för mångsidig hjälpverksamhet genom de lokala församlingarna. Tyngdpunkten ligger på att i linje med temat utnyttja de insamlade medlen för att stödja föräldraskapet samt relationen mellan barn och förälder.

60 % av insamlingsintäkterna används för föräldrastödjande åtgärder i u-länderna via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.
Forslund Mikael, Andersson Dan


kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan