Strömmad gudstjänst från Trefaldighetskyrkan

sö 10.5 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkans altare med tre altartavlor. Altarduken har den vita liturgiska färgen.

Trefaldighetskyrkan

Strömmas på församlingens Facebooksida.

Tema

Himmelrikets medborgare i världen.

Medverkande

Patrica Strömbäck. Monica Heikius, David Strömbäck, sång, Elin Smedlund, förbedjare och Cecilia Back, textläsare.

Psalmer

Kollekt

Kollekt för Kyrkans Utlandshjälps arbete för att motarbeta coronavirusets spridning.   

  • MobilePay: 10257  
     
  • Konto: Nordea IBAN FI33 1572 3000 5005 04 
  • Referens: Corona   
     
  • SMS: Texta APU20 till numret 16499 (20€) eller APU10 till numret 16499 (10€)  

Tillståndsnumren RA/2019/723 och ÅLR 2019/6485.