Strömmad tvåspråkig gudstjänst på De stupades dag

sö 17.5 kl. 10.00
Trefaldighetskyrkans altare med tre altartavlor. Altarduken har den vita liturgiska färgen.

Gudstjänsten strömmas i radio Vaasa och Youtube.

Mikael Forslund, Arto Lehtineva, Valtteri Tuomisto, Dan Andersson.

Gudstjänsten strömmas i radio Vaasa (99,5 MHz) och på finska församlingens Youtubekanal.

Kollekt för Finlands krigsveteranförbund.r.f.

Efteråt kransnedläggning vid De stupades grav.

Trefaldighetskyrkan är öppen för stillhet och bön på söndag kl. 11–12 och kl. 14–16.


Tag kontakt