Strömmad gudstjänst från Trefaldighetskyrkan

sö 24.5 kl. 13.00 - sö 24.5 kl. 14.00
Trefaldighetskyrkans altare med tre altartavlor. Altarduken har den vita liturgiska färgen.
Trefaldighetskyrkan

Gudstjänsten strömmas på församlingens Youtubekanal och i Sundom tv.

Sundom tv finns på kanalplats 951.

Tema

Väntan på den heliga Anden.

Medverkande

Janne Hänninen, Patrik Vidjeskog. Marja Kohtala-Hänninen, violin.

Psalmer

Kollekt 

Kollekt för Kyrkans Utlandshjälp.

  • MobilePay: 10257 
     
  • Kontonummer:  FI33 1572 3000 5005 04,
  • Referens: Corona
     
  • SMS: Texta APU20 till numret 16499 (20 euro) eller APU10 till numret 16499 (10 euro)


Tillståndsnumren RA/2019/723 och ÅLR 2019/6485.

Kyrkan är öppen

Trefaldighetskyrkan är öppen för stillhet och bön på söndag kl. 11–12 och kl. 14–16.


församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa