Högmässa

sö 28.6 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Forslund Mikael, Vidjeskog Patrik.

Tema: Förlorad och återfunnen.
Kollekt: För arbetet för frivilliga och förtroendevalda. Församlingsförbundet r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt