Högmässa

sö 5.7 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard! Högmässan strömmas på församlingens Youtubekanal.

Jern Hanna, Vidjeskog Patrik.

Tema: Var barmhärtiga
Kollekt: För kvinnors läskunnighet i Afrika, Finska Bibelsällskapet r.f.

Länk till högmässan på församlingens Youtubekanal


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa