Högmässa

sö 12.7 kl. 13.00
Trefaldighetskyrkan

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Strömbäck Patrica, Renvall Mari.

Tema: I Herrens tjänst.
Kollekt: För diakoniarbete. Finska Missionssällskapet r.f.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst